Amanda_yeol

紅塵有多亂啊 沒法跟你說
你受了多少苦啊 也不一定能解脫
你假裝有準備 假裝能找到我
其實我無蹤影 只有風吹過

紅塵有多亂啊 裹住了舊山河
眼前是千秋雪 心裏是馬蜂窩
若不能長相守 就為我唱首歌
唱你若做了佛 也不介意我是魔